Гистология ва тиббий биология кафедраси


Давронов Рахмон
Тиббиёт фанлари номзоди, Гистология ва тиббий биология кафедраси мудири


БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ

ГИСТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ БИОЛОГИЯ КАФЕДРАСИ ТАРИХИ

     Гистология кафедраси Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти ректорининг 1990 йил 30 октябрдаги № 4-§ 7–сонли буйруғи асосида ташкил этилди. Кафедра мудири этиб, ўша пайтгача II ТошДавТИ «Гистология» кафедрасида ишлаб келган тиббиёт фанлари номзоди, доцент Р.Д. Давронов тайинланди.

     Тиббий биология кафедраси институт ректорининг 1990 йил 30 октябрдаги № 4-§ 7-сонли буйруғи билан ташкил этилган. Кафедра мудири этиб, ўша пайтгача Самарқанд қишлоқ хўжалиги институтида ишлаб келган биология фанлари доктори, профессор Т.Б. Боймуродов тайинланган.

     Гистология кафедраси ўз фаолиятини 1991 йил 2 сентябридан қуйидаги таркибда бошлади: Р.Д.Давронов - кафедра мудири, Ж.А.Порсоев - ассистент, Р.Х.Хамдамов - ассистент, Р.Й.Эргашев - ассистент, А.А.Тўхтаев - катта лаборант, Н.Н.Ҳабибуллаева– лаборант, Н.Очилова – лаборант (1-расм).

1 – расм. Гистология кафедрасининг илк таркиби

(1991-1992 ўқув йили)
      Гистология кафедрасида ўтган давр мобайнида қуйидаги профессор-ўқитувчилар ва техник ходимлар фаолият кўрсатдилар: Б.А.Ҳидоятов – кафедра мудири, профессор, ассистентлардан: Р.Х.Ҳамдамов, А.А.Тўхтаев, Ш.Сидиқова, М.Ж.Ҳамраева, Х.Т.Ражабов, Н.Э.Туқсанова, З.Ж.Жумаева, К.Ш.Жумаев, Ж.Ғ.Кенжаев,М.Сафарова лаборантлардан: М.Хидоятова, М.Х.Бахронова, Н.Н.Хабибуллаева.
     2013-2016 йилларда Гистология ва тиббий биология кафедраси мудири лавозимида тиббиёт фанлари доктори, профессор Хидоятов Бахтиёр Абдугаппарович ишлаган (2-расм).


профессор Б.А.Ҳидоятов (2 расм)

    Тиббий биология кафедрасида турли йилларда ассистентлар Г.Б.Очилов, И.Ш.Содиқов, И.Р.Маликов, Р.О.Ҳамроев, А.Ш.Юсупов, лаборантлар Ў.Нуриддинов, Р.Сафарова, Ф.Шодиева, Н.Ражабова, С.Бозорова, С.Йўлдошева, О.Бозоровалар фаолият кўрсатишди.

      1998-2002 йилларда биология фанлари номзоди, доцент А.Н.Зулфиқоров кафедра мудири лавозимида ишлаган (3-расм).


доцент А.Н.Зулфиқоров (3 расм)

      Ўқув жараёнидаги оптимизацияни инобатга олиб, 2005 йил 22 апрелдан бошлаб Гистология ва тиббий биология кафедралари бирлаштирилган ҳолатда ўз фаолиятини давом эттирмоқда.
      Кафедра ходимлари ўқув, ўқув–услубий, маънавий-тарбиявий ва кенг жамоатчилик ишлари билан мунтазам шуғулланиб келмоқдалар. Кафедра ходимлари "Ташқи муҳит факторлари таъсири остида инсон ва айрим сут эмизувчи ҳайвонлар аъзоларида, хусусан, ҳазм ва иммун тизим аъзоларида кечадиган морфо-функционал ўзгаришлар” мавзуси бўйича умумий илмий тадқиқотлар олиб бормоқдалар.
      Кафедрада гистология, цитология ва эмбриология ҳамда тиббий биология ва генетика фанларини ўқитиш жараёнида янги таълим технологиялари (ўқув мультимедиялари, интернет хабарлари, масофавий ўқитиш ва ҳ.к.) ҳамда интерфаол усуллар ("Айлана стол”, "мия ҳужуми”, "стол устида ручка”, "галерея бўйлаб тур” ва ҳ.к.) дан кенг фойдаланилмоқда. Ўтган даврда кафедра ходимлари томонидан 2 та ўқув қўлланмалар, 100 дан ортиқ мультимедиялар, 30 та ўқув-услубий қўлланмалар ва 100 дан ортиқ илмий мақолалар тайёрланган. Кафедра ходимларининг фаол иштирокида, Бухоро давлат тиббиёт институти борасида Халқаро Морфологлар Ассоциациясининг IX конгресси ҳамда Ўзбекистон Морфологлари ассоциациясининг IV қурултойи ўтказилди (Бухоро шаҳри, 2008 йил, 14-17 май).

4-расм. Кафедра ходимлари талабалар турар жойида тадбир ўтказмоқдалар.


5-расм. Катта ўқитувчи Ж.А. Порсоев амалий машғулот ўтмоқда.

     Ўтган давр мобайнида кафедра ходимлари томонидан 1 та номзодлик диссертацияси ҳимоя қилинди(О.И.Жабборова "Бухоро воҳаси хонқизи қўнғизларининг экологик, биологик ва хўжалик аҳамияти”, 2011 йил биология фанлари номзоди илмий даражаси учун).

Кафедра аъзолари томонидан қуйидаги нуфузли илмий нашрлар яратилган:

1) Р.Д.Давронов, О.И.Жабборова, Ж.А.Порсоев. "Гистологиядан микрофотограммалар атласи”,ўқув қўлланма, Бухоро- 2014 й.;

2) Б.А.Ҳидоятов, Р.Д.Давронов, Ж.А.Порсоев, О.И.Жабборова. "Гистология, цитология ва эмбриология фанидан тест саволлари”,ўқув қўлланма, Бухоро -2015 й.;

3) Ж.А.Порсоев "Морфологические особенности надпочечников при естественном и искусственном вскармливании в раннем постнатальном онтогенезе”, монография, Бухоро - 2016 й;

4) О.И.Жабборова "Бухоро воҳаси хонқизи қўнгизлари экологияси ва хўжалик аҳамияти”, монография, Бухоро -2016 й.;


     Ҳозирги пайтда кафедра ходимлари қуйидаги таркибда фаолият кўрсатмоқдалар: доцент Р.Д.Давронов- кафедра мудири, А.Н.Зулфиқоров, О.И.Жабборова - доцентлар, Ж.А.Порсоев, Н.И.Худойқулова – катта ўқитувчилар, Б.С.Шокиров, Ш.Б.Жумаева, Ф.И.Назарова – ассистентлар, Ф.Қаландарова – кабинет мудири, М.Х.Муродова – лаборант.

Кафедранинг манзили ва алоқа маълумотлари:

Бухоро ш., А.Навоий кўчаси,1 уй.

Бухоро давлат тиббиёт институти,

Гистология ва тиббий биология кафедраси

Кафедра мудири: Р.Д.Давронов

Тел: +99891-447-17-34

Эл. манзил: davronov.raxmon@umail.uz